Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Zaječar, 21. mart 2012.
Lečenje dijabetesa insulinom
(domaći kurs druge kategorije akreditovan za medicinske sestre i tehničare)


  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
      U organizaciji Podružnice SLD u Zaječaru i Udruženja građana ‘’Diabetes Zaječar’’, održan je kurs koji se sastojao od četri predavanja i četri vežbe koju su odrzali prim dr Miodrag Đorđević i medicinske sestre Ambulante za dijabetes u Zaječaru, Miomirka Vasković i Maja Pajkić. Cilj kursa bio je da edukuje polaznike o značaju insulina i njegovom efikasnom korišćenju kao leka kao supstitucione i suportivne terapije. Deo seminara posvećen je insulinkoj terpiji u kućnim uslovima a deo akutinim komplikacijama i lečenju drugih akutnih stanja osoba sa dijabetesom. Sve je zatim na primerima objašnjeno. Polaznici su imali ulazni i izlazni test. Sastanku je prisustovalo oko 60 registrovanih učesnika i dvadesetak posmatrača.

PREDAVAČI
1. Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
2. Miomirka Vasković, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar
3. Maja Pajkić, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke Predavač
13.00-13.20 Uvodni test    
13.20-13.50 Dostupni insulini i njihova farmakokinetika predavanje Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Lečenje dijabetesa tipa 2 insulinom, aktuelne preporuke EASD/ADA predavanje Miodrag Đorđević
14.20-15.20 Radionica ''Davanje insulina'' Vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Vasković
Miomirka
Pajkić Maja
15.20-15.40 Pauza    
15.40-16.10 Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija (hipoglikemija, ketoacidoza, HONS) predavanje Miodrag Đorđević
16.10-16.40 Lečenje dijabetesa tokom bolničkog lečenja drugih teških bolesti i tokom operativnog lečenja predavanje Miodrag Đorđević
16.40-17.40 Radionica ''Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija i lečenje dijabetesa tokom hospitalizacije zbog drugih teških oboljenja'' Vežbanje u malim grupama od po 25 učesnika Vasković
Miomirka
Pajkić Maja
17.40-18.00 Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema na primerima realnih pacijenata.
Izlazni test
   

Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012: Domaći kurs II kategorije (DK2) akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012.. godine), odlukom broj D-1-765/12 (red 122). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 7 boda.

Cena KME: besplatno

CILjNA GRUPA: Medicinske sestre
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 4 sata i 40 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca: 50

Preuzmite prijavu za učešće

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 20.03.2012. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva

Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković

Kontakt:
bratimirkajelenkovic@gmail.com 

 
               
          
               
          
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend