Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Zaječar, 12. mart 2012.
Lečenje dijabetesa insulinom


  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

PREDAVAČ:
Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije,
ZC Zaječar, -Internistička služba

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u oktobarskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-3695/11 (red 343).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: Bez kotizacije.

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
Seminar će biti održan u Amfiteatru DZ Zaječar, 12. marta 2012.godine u 13 sati.

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke Predavač
13.00-13.20 Uvodni test    
13.20-13.50 Dostupni insulini i njihova farmakokinetika Predavanje Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Lečenje dijabetesa tipa 2 insulinom,
aktuelne preporuke EASD/ADA
Predavanje Miodrag Đorđević
14.20-14.40   Pauza  
14.40-15.40 Radionica ''Lečenje dijabetesa insulinom''
Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema
na primerima realnih pacijenata.
Vežbanje u malim grupama
od po 30 učesnika
Miodrag Đorđević
15.40-16.00 Izlazni test    
 
               
          
               
               
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend