Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

IDF 2011, svetski Kongres o dijabetesu, Dubai, 4-8. decembra 2011.

Svetski kongres o dijabetesu održan je u Trgovninskom Centru u Dubaiu, UAR i bilo je registrovano oko 14 hiljada učesnika. Srbija je imala tridesesetak predstavnika od toga Dijabetološki Savez Srbije četri, dr Miodrag Đorđevic, delegat na Skupštini, Stela Prgomelja i Bojana Marković, u Global Vilage i Jelena Marković je bila učesnik Programa za mlade lidere. Predsednik programskog Odbora bio je prof Stefano del Prato. Na Kongresu su osim novina o patofiziologiji i kliničkom pristupu dijabetesu, bili organizovani skupovi o organizaciji lečenja dijabetesa, edukaciji i samokontroli. Posebno interesantne bile su sesije ‘’pro et contra’’ u rešavanju važnih problema u dijabetologiji.
Naredni Kongres IDF biće organizovan u Melburnu, Australija 1.-5. decembra 2013. godine.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
          
               
          
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend