Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Beograd, 19. novembar 2011.
Živeti sa dijabetesom
(poseban program 7. srpskog Kongresa o šećernoj bolesti)


Program Kongresa namenjen Udruženjima građana koja se bave brigom o dijabetesu u Srbiji sastojao se iz dva dela. Prvog, simpozijumskog tipa koji je otvorio specijalni gost, Wim Wientjens, potpredsednik IDF i govorio o svom životu sa dijabetesom a nastavio se prikazom rada tri Saveza koji postoje u Srbiji i prikazom aktivnosti Plavog kruga iz Beograda i Ninoslava Raškovića, maratonca sa dijabetesom.
U drugom delu ovog programa organizovan je Okrugli sto o brizi za dijabetes u Srbiji. Dogovoreno je da se nastavi sa organizacijom sličnih Okruglih stolova tokom narednog perioda i to najmanje tri puta godišnje. Uskladjen je dnevni red za prvi naredni sastanak koji se planira u februaru 2012. godine.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

10.30 – 13.00 Poseban program
Živeti sa dijabetesom 1
Predsedništvo:
M. Đorđević, Lj. Bajović, G. Pudar,
S. Prgomelja, R. Mračević

10.30 Living with diabetes for more than 60 years. Rights and duties.
(Živeti sa dijabetesom više od 60 godina. Prava i obaveze.)
W.H.J.M. Wientjens
(Leidschendam, The Netherlands)

11.00 Aktivnosti Dijabetološkog saveza Srbije
S. Prgomelja

11.20 Aktivnosti Udruženja "Plavi krug"
B. Marković

11.40 Pobedi dijabetes
N. Rašković

12.00 Aktivnosti Saveza društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti
R. Mračević

12.20 Aktivnosti Saveza društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti
V. Veličković

12.40 Diskusija

14.00 Pauza / ručak


14.30 – 15.30 Poseban program
Živeti sa dijabetesom 2
Moderator: M. Đorđević

14.30 Okrugli sto: "Briga o dijabetesu u Srbiji"
 

     
           
               
     

     
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend