Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Beograd, 17-20. novembar 2011.
7. srpski Kongres o šećernoj bolesti


Kongres je održan u hotelu Continental i bilo je 1050 registrovanih učesnika. Organizovana je posebna sesija za medicinske sestre kao i sesija ’’Živeti sa dijabetesom’’ u kojoj je prikazan rad i aktivnost Udruženja koja se bave promocijom dijabetesa i organizovan Okrugli sto o planovima za dalje aktivnosti. Farmaceutske kuće organizovale su brojne i vrlo korisne satelitske simpozijume. Organizovane su interdisciplinarne sesije i bilo je tridesetak gostiju iz inostranstva među kojima je bio i potpredsednik IDF, Wim Wientjens.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

Kongres je započeo svečanim otvaranjem u četvrtak 17. novembra u 19 sati a nastavljen je simpozijumom ‘’Lečenje dijabetesnih komplikacija: Uloga genetskih determinanti''. Predavači su bili: H. Schatz (gost iz Nemačke) i V Pirags iz Litvanije. Otvaranju su prisutvoali predstavnici spske Akademije nauka i umetnosti, medicinskog Fakulteta i srpskog lekarskog Društva.U petak, 18. novembra, održano je 5 naučnih simpozijuma, o kardiovaskularnim bolestima u dijabetesu, povezanosti dijabetesa sa moždanim poremećajima, dijabetološkoj zaštiti, dijabetesnom stopalu i gojaznosti i metaboličkom sindromu. U popodnevnim satima održano je više sponzorisanih simpozijuma. Tokom celog dana u trećoj sali, kao poseban program, tekao je simpozijum ''Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes''.

U subotu, 19. novembra, održani su naučni simpozijumi o dijabetesu u trudnoći, predstavljen je nacionalni vodič o lečenju hiperlipoproteinemija, simpozujum o beta ćeliji u tipu 2 dijabetesa i zajednički simpozijumi sa Udruženjem za aterosklerozu i Udruženjem za hipertenziju. Započete su sesije oralnih prezentacija a u posebnoj sali organizovani su Simpozijum i Okrugli sto ‘’Kako živeti sa dijabetesom’’, Udruženja građana koja se bave brigom o dijabetesu.U nedelu, 20. novembra, odžana su 4 simpozijuma, o prevenciji tipa 2 dijabetesa, insulinskoj rezistenciji, deci i dijabetesu i osteoporozi. Nastavljene su sesije sa oralnim prezentacijama.

Svakog dana, osim poslednjeg, u vreme ručka, prikazivani su posteri učesnika.

Što se aktivnosti učesnika iz Zaječara tiče, Dr Miodrag Đorđević imao je oralnu prezentaciju ‘’Ambulatno lečenje dijabetesa u Zaječaru u petogodišnjem periodu (2007.-2011.) – prikaz sDiabNet baze podataka’’, medicinska sestra Maja Pajkić imala je oralnu prezentaciju ‘’Uloga medicinske sestre u prevenciji komplikacija dijabetesa – uporedna analiza rada u 2009. i 2011. godini u ZC ‘’Zaječar’’. Dr Bratimirka Jelenković prikazala je poster ‘’Metabolički sindrom kod dece i mladih u JUSAD studiji’’ a medicinska sestra Miomirka Vasković prikazala je poster ‘’Uvođenje insulinske terapije u Zaječaru – prikaz dvogodišnjeg perioda (2009.-2010. godina).     
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend