Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Sofija, 17-19. jun 2011.
Treća internacionalna Accu-Check konferencija o edukaciji i lečenju dijabetesa


Kompanija Roch odganizovala je regionalni sastanak o značaju samomerenja glikemija za glikoregulaciji osoba sa dijabetesom i smanjivanju komplikacija. Prikazani su prinicipi samokontrole u pojedinim zemljama regiona, razmatrana su prava pacijenata i mogućnosti da se samokontrola i edukacija unapredi.Na fotografji: Goran Petrovski, Nebojša Lalić, Aleksandra Jotić, Slobodan Antić, Miodrag Đorđević

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

     
               
          
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend