Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Beograd, 18.-21. maj 2011.
2. postdiplomski kurs EASD –
Aktuelni koncepti terapije dijabetesa
i komplikacija


Kurs je održan u beogradskom hotelu M i pohadjalo ga je oko 340 polaznika iz dvadesetak evropskih zemalja. Svi najavljeni predavaci održali su svoja predavanja i radionice a posećenos je bila na zavidnom nivou. Kursem je rukovodio Cornelius Tack iz Holandije a lokalni organizatori bili su Nebojša Lalić i Tadej Battelino iz Slovenije.
Posebno interesovanje izazvale su radionice u kojima su predavači na primerima iz prakse sa polaznicima kursa dolazili do praktičnih rešenja datog problema. Jedan od gostiju bio je John Pickup, doktor koji je razvio insulinsku pumpu kao način lečenja osoba sa dijabetesom i razvijao glukozne senzore.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

     
               
          
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend