Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 

  O Sekciji

 

Sekcija za promociju zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru

2010/2011. školska godina

Sekcija ulazi u treću godinu Projekta prevencije dijabetesa u Zaječaru. Posle edukacije djaka nižih razreda osnovnih škola kada uz njihovu pomoć testirano više od 4000 građana Zaječara na rizik za nastanak dijabetesa, u drugoj godini projekta podaci su analizirani, formirana je baza podatak i polaznici su edukovani za motivacionu radionicu za promenu stila života odraslih osoba. Radinica je demonstraciono izvedena. U narednoj školskoj godini planira se kurs o edukaciji odraslih osoba ''Prevencija i lečenje aterosklerotskih oboljenja i nastavak kursa ''Kako pripremiti i napisati stručni ili naučni rad''. Planira se formiranje malih grupa za edkuaciju odralih i jednogodišnji kurs promene stila života po programu ''Image project-a''

 
       
   

 

  24. mart 2011. Zaječar
Značaj upotrebe dijetetskih suplemenata
kod osoba sa dijabetesom


Pod pokroviteljstvom kompanije Worwag pharma, u Velikoj sali skupštine Grada, dr Ana Dujmić održala je predavanje o značaju vitamina u kontroli dijabetesa i prikazala mogućnosti koje imaju dijetetski suplementi. Predavanju je prisustvovalo oko 70 građana. Posle sastanka poslužen je prigodni koktel.


 

 
   

 

  
       
   

 

  Zaječar, 17. mart 2011.
Udruzenje penzionera ’’Kraljevica’’
Demonstracija motivacione radionice ’’Doživeti stotu’’


Volonteri Udruženja u Zaječaru započeli su edukaciju osoba koje su u riziku da dobiju dijabetes početkom marta 2011 edukacijom građana u malim grupama, što je treća faza projekta koji je započeo 2009. godine. U protorijama zaječarskog Crvenog krsta, grupa penzionera testirana je na rizik za dijabetes ’’Finskim upitnikom’’, prikazano je edukativno predavanje a zatim su volonteri sa svakim slušaocem napravili ’’mudar plan’’ o promeni neke loše navike.

 
       

 
       
  Kurikulum Sekcije
za promociju zdravih stilova života za školsku 2010/2011. godinu
  Sekcija se održava u saradnji sa Udruženjem građana ''Društvo za borbu protiv šećerne bolesti - Zaječar''

Autor i realizator sekcije: prim. dr mr sc. Miodrag Đorđević
Realizatori sekcije:
 • Snežana Jovanović
 • Jasenka Milošević

Sekcija se održava jednom nedeljno po jedan školski čas plus dodatne aktivnosti po potrebi.

Kursevi

 1. ''Prevencija i lečenje aterosklerotskih oboljenja''
  kurs o edukaciji odraslih osoba


  Cilj kursa je edukacija polaznika o specifičnostima edukacije odraslih kao i
  sticanje znanja i veština edukacije osoba sa dijabetesom u izbegavanju i lečenju makrovaskularnih komplikacija dijabetesa kao i o prevenicji ateroskleroze uopšte.

  Metod rada: edukativna radionica

  Program kursa (23 radionice ukupno)

  Rezultati projekta ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes'' – 1 čas
  Obnavljanje motivacione radionice ''Doživeti stotu'' – 1 čas
  Ateroskleroza – 1 čas
  Hipertenzija – 1 čas
  Hiperlipoproteinemija – 1 čas
  Antiagregaciona terapija – 1 čas
  Šećerna bolest tip 2, patofiziologija – 2 časa
  Šećerna bolest tip 2 principi terapije – 2 časa
  Prevencija makrovaskularnih komplikacija dijabetesa – 1 čas
  Osnovi zdrave ishrane – 5 časova
  Promena stila života kao pristup u lečenju hroničnih bolesti – 1 čas
  Učenje i podučavanje odraslih – 1 čas

  Uvežbavanje sopstvenih radionica promene stila života – 5 časova
   
 2. ''Kako pripremiti i objaviti stručni ili naučni rad''
  osnovni kurs o pisanju stručnih radova (II deo)


  Metod rada: edukativna radionica

  Program kursa (17 radionica ukupno)

  Zasto je važan naučni rad i kako se uključiti – 1 čas
  Kako napisati i objaviti stručni rad – 1 čas
  Prikupljanje podataka – 5 časova
  Analiza prikupljenih podataka – 5 časova
  Vežbanje analizom sopstvenih rezultata 5 časova

Vežbanja

 1. Učešće u projektu: ''Da li vaši rođaci imaju dijabetes''

  Nastavak projekta koji započeo školske 2008./2009. godine. Tokom izvođenja projekta sakupljeno je oko 4500 upitnika o riziku za nastanak dijabetesa. Tokom školske 2009./10. godine učenici su formirali bazu podataka sa oko 4000 građana Zaječara kojima je testiran rizik za nastanak dijabetesa.
  Tokom sprovođenja kursa ''Kako pripremiti i objaviti stručni ili naučni rad – drugi deo'', polaznici će učestvovati u pripremi rezultata i objavljivanju rezultata istraživanja.

  Projekat će biti nastavljen, ako finansijskih sredstava dozivanjem građana koji imaju povišen rizik za nastanak dijabetes i njihovim testiranjem na dijabetes. Građani koji nemaju dijabetes a imaju povišen rizik biće pozvani da učestvuju u radionicama za promenu stila života po metodi Image project-a

  U idealnoj situaciji, planira se izvođenje edukativne radionice ''Dijabetes'' i testiranje Finrisc upitnikom građana u jednom manjem gradu.
   
 2. Učešće u radu ''Preventivnog centra'' ZC Zaječar

  Učenici su tokom 2009./2010. godine usvojili motivacionu radionicu ''Doživeti stotu'' i planira se da se, u idealnoj situaciji, formiraju grupe polaznika od osoba koje su sa povišenim rizikom kako bi se stimulisala promena stila života i odlaganje dijabetesa.
   
 3. Učešće u radu ATEM-a (Angažovani teatar mladih)

  Deo polaznika sekcije biće u mogućnosti da istražuje mogućnosti forme forum teatra za edukaciju o zdravim stilovima života i ako bude zainteresovanih polaznika postaviće jednu predstavu.
  Vreme potrebno za postavljanje predstave je oko 10 sati.
  Forum teatar vodi: Ljiljana Tešanović, psiholog

Aktivnosti u socijalnoj sredini

Popularna predavanja za građanstvo – 2 predavanja
Akcija – Šetnjom protiv dijabetesa (održava se 14. novembra)
Učešće na predstavama Forum teatra ATEM
Učešće na Susretima osoba sa dijabetesom u Sremskim Karlovcima

Planira se demonstracija motivacione radionice ''Doživeti stotu''

Kamp za edukatore

Četvorodnevni (prema programu u prilogu)
Kamp se izvodi u skladu sa finansijskim mogučnostima

 
       
           
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend