Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 
Radionice:
- Motivaciona radionica
  ''Doživeti stotu'
'
- Radionica akcije 1
- Radionica akcije 2
- Radionica akcije 3
- Radionica održavanja 1
- Radionica održavanja 2
 

Program prevencije dijabetesa u Zaječaru

 

 
       
      Prema programu rešavanja epidemije dijabetesa koji je promovisao IDF, preventivne akcije treba usmeriti ka osobama koje dijabetes još nemaju ali su u riziku kako bi zdravim stilom života izbegli nastanak dijabetesa.

U Zaječaru je započet prilično složen program prevencije djabetesa koji se zasniva na edukativnim materijalima IDF i na materijalu Image projekta. Planira se da se Program sprovodi u četvorogodišnjim ciklusima i da ga sprovode volonteri Udruženja i članovi Sekcije za promociju zdravih stilova života medicinske Škole u Zaječaru.

  • Tokom prve godine ciklusa volonteri se edukuju za edukaciju dece o dijabetesu, time se utiče na najmlađu populaciju da usvoji zdrave stilove života, da dijabetes shvati kao problem koji se može dogoditi i kao problem koji se može izbeći ili odgoditi zdravim stilom života. Edukatori izvode edukativnu radionicu o dijabetesu u odeljenjima nižih razreda osnovnih škola i tako obuhvataju četri generacije dece.
  • Kako su deca savesni i dobri edukatori, posle edukacije, đacima se podele Findrisc upitnici kojima oni testiraju na rizik od dijabetesa odrasle osobe sa kojima su u kontaktu. Popunjeni upitnici se sakupljaju i tako testira deo populacije.
  • Tokom druge godine, volonteri se edukuju edukaciji odraslih osoba za promenu stila života prema uputstvu Image-programa i uvežbavaju radionice motivacije, radionice započinjanja akcije i radionice održavanja. Iste godine analiziraju se prikupljeni upitnici u građani koji su ih popunili klasifikuju se u grupe rizika. Osobe koje imaju dijabetes upućuju se u Ambulantu za dijabetes, osobe koje se u riziku pozivaju se da se uključe u program promene stila života.
  • Tokom treće i četvrte godine Programa osobe koje su u riziku za nastanak dijabetesa uključuju se u Program promene stila života. Osobe u riziku formiraće grupe od 8-12 polaznika a planira se da svaka grupa pohađa program tokom jedne godine i učestvuje u 5-7 radionica. Radionice izvode edukovani volonteri udruženja.
 
       
      Prevencija i rano otkrivanje dijabetesa

Udruženje u Zaječaru u saradniji sa Sekcijom za promociju zdravih stilova života Medicinske škole u Zaječaru, tokom treće Škole dijabetesa edukovalo je svoje volontere da učenike nižih razreda osnovnih škola edukuju o dijabetesu. Tokom ove edukacije đacima se podele Findrisc upitnici kojima oni testiraju svoje bliske odrasle osobe na rizik od dijabetesa. Ovim postupkom učenici utvrde ono što su naučili, pomažu ranom otkrivanju rizika za dijabetes i dijabetesa odraslih osoba koje su im bliske i omogućavaju utvrđivanja stanja populacije.

 
         
      Projekat ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes?''
(opis projekta)

Projekat je trajao od 18. marta do 18. juna 2009. i sastojao se u tome da učenici nižih razreda osnovnih škola u Zaječaru, posle učešća u radionici ‘’Dijabetes’’ koju vode članovi Sekcije za promociju zdravih stilova života Medicinske škole, testiraju svoje odrasle rođake i prijatelje na rizik od nastanka dijabetesa. Nagrade najvrednijim učesnicima uručene su u emisiji tv Zaječar ‘’Moj grad’’ 19. juna.
  • odeljenje koje je sakupilo najviše upitnika bilo je III2 iz OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ i učiteljici Jasmini Anđelić uručen je DVD player
  • učenik koji je sakupio najviše dobro popunjenih upitnika bio je Žarko Petrović iz istog odeljenja i on je dobio bicikl.
  • Žarko je uživo izvukao upitnik koji je u ‘’Lutriji zdravlja’’ doneo bicikl i učenici II2 razreda OŠ ‘’Desanka Maksimović’’
    Jeleni Tošić.

Nagrade su donacija Apotekarske ustanove iz Zaječara.

Tokom projekta, edukatori iz Sekcije za promociju zdravih stilova života održali su
75 radionica. Edukovani su učenici od prvog do četvrtog razreda u svih 63 odeljenja u pet gradskih škola a 12 radionica urađeno je u seoskim školama (Grljanu, Velikom Izvoru, Malom Jasenovcu i Rgotini). Nažalost, ostalo nam je nekoliko seoskih škola koje nismo uspeli da obiđemo. Podeljeno je oko 14 000 upitnika za procenu rizika od dijabetesa ali se 500 vratilo nepopunjeno.
Vratilo se kompletno popunjeno 4582 upitnika (34% upotrebljenih upitnika) i 109 nevažećih upitnika (oko 2.3% ukupnog broja popunjenih upitnika).
Broj birača u Zaječaru 19. juna bio je 55 900 (punoletni građani Zaječara) i to znači da je 8,12 % građana Zaječar testirano na rizik od nastanka dijabetesa (detaljnije o Sekciji).

U Službenom glasniku RS 17/2009 objavljena je ''Uredba o nacionalnom programu prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa'' u kojoj se upitnik koji se u ovom Projektu koristi predložen kao metod procene rizika za oboljevanje od dijabetesa tipa 2.

Prikaz Projekta na 15. Festivalu ekološkog pozorišta za decu u Bačkoj Palanci

Zaječar je na Festivalu predstavljala radionica ''Dovoljno zdravlja za sve'' o prevenciji dijabetesa a prikazale su je Jelena Veselinović, Jelena Đorđević i Aleksandra Petrović. Radionica je za ovu priliku bila iz 2 dela pri čemu je prvi deo bila radionica ''Dijabetes'' kojom je Projekt edukacije i ranog otkrivanja rizika za dijabetes rađen u zaječarskim školama a dugi deo bilo bodovanje upitnika kojima su polaznici testirali odrasle osobe i edukacija o mogućnostima prevencije dijabetesa.

 

 

 

Prikaz projekta ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes'' na
6. srpskom Kongresu o šečernoj bolesti

Grupa edukatora iz Zaječara koji su, tokom 2009. godine, uradili projekt detekcije rizika za dijabetes u Zaječaru prikazali su radionicu u OŠ ''Sutjeska'' u Zemunu. Projekat koji je urađen u Zaječaru sastojao se iz radionice ''Dijabetes'' kojom su edukatori učenike osnovnih škola upoznavali sa tim šta je to dijabetes i kako se tip 2 dijabetesa može izbeći ili odložiti a onda učenicima delili upitnike za testirane na rizike kojima bi oni testirali odrasle osobe sa kojima su bliski. Ovom prilikom, radionica je urađena iz dva dela i u drugom delu đaci su zajedno sa radioničarima bodovali upitnike i analizirali rizike svojih bliskih odraslih osoba. Radionica je jako lepo prihvaćena a đaci su se radovali olovkama koje smo im poklonili zahvaljujući kompaniji NovoNordisk.
Negotin, 18. februar 2010.
Edukativne radionice i početak kampanje testiranja građana na rizik od dijabetesa

Volonteri Udruženja i članovi Sekcije za promociju zdravih stilova života imali su akciju u Negotinu. 18 edukatora podeljenih u 6 timova održali su radionicu ''Dijabetes'' u svim nižim razredima osnovnih škola u Negotinu. Ukupno su održane 34 radionice. Đaci i učitelji lepo su nas primili i pristali su da učestvuju u testiranju svojih bliskih odraslih osoba na rizik od dijabetesa. Podeljeno je oko 4000 upitnika a na kraju akcije kompletno popunjeni upitnici učestvovaće u nagradnoj igri kada će srećni dobitnik dobiti bicikl. Odeljenje koje sakupi najviše upitnika biće nagrađeno DVD player-om. (ceo prilog)

 
       
     

 

 
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend