Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Šesta Škola dijabetesa - Gamzigradska Banja

Edukativni kamp za tinejdžere
Gamzigradska Banja 23-27. januar 2012.


Tema ovogodišnjeg kampa je prevencija kasnih komplikacija dijabetesa
Organizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
- Medicinska škola iz Zaječara

Organizacija kampa je neprofitna

Rukovodilac i autor kampa: prim mr sc dr Miodrag Đorđević
Vreme održavanja kampa: 23-27. januar 2012. godine
Program edukacije na kampu zasnovan je na edukativnom materijalu IDF
(materijal se može pogledati na Web site www.idf.org) i
edukativno materijalu Projekta IMAGE (www.image-project.eu)

 
       
  Pogledajte kako je bilo prethodnih godina:
Peta Škola dijabetesa 2011.
Četvrta Škola Dijabetesa 2010.
Treća Škola Dijabetesa 2009.
Druga Škola Dijabetesa 2008.
Prva Škola Dijabetesa 2007.
 

Šesta Škola dijabetesa - Gamzigradska Banja 2012: 23-27. januar

Ovogodišnji Kamp imao je dva cilja, prvi da edukuje polaznike o komplikacijama dijabetesa i obuči ih korišćenju upitnika za polineuropatiju i testrianju na perifernu polineuropatiju monofilamentom i individualnoj edukaciji osoba sa dijabetesom o dijabetesnim komplikacijama i drugi da usvoje metodologiju Projekta testiranja finskim Upitnikom rođaka osoba sa tipom 2 dijabetesa. Ovaj Projekt sprovodio bi se u Ambulanti za diabetes ZC ‘’Zaječar’’ od februara do juna 2012. godine. Planirano je da se na polineuropatiju testira oko 500 osoba sa tipom 2 dijabetesa, da se oni regrutuju kao aktivisti za testiranje svojih rođaka na rizik od nastanka dijabetesa i priključivanju rođaka koji su pozitivni radionicama u Programu prevencije dijabetesa u Zaječaru koji volonteri Udruženja sprovode u Preventivnom centru ZC ‘’Zaječar’’.
Kamp je pohađalo 36 polaznika, uglavnom učenika medicinske Škole i nekoliko tinejdžera sa dijabetesom. Radionice su držane u EPS-ovom odmaralištu gde je bio smešen i deo učesnika. Ostali učesnici bili su smešteni u Vili Kopaonik. Kamp je posetilo predsedništvo Dijabetološkog Saveza Srbije a predavanje o Kampu u Rogli, Slovenija održala je Tijana Milanović. Završna vežba održana je u RH Centru ‘’Gamzigradska Banja’’ gde su polaznici testirali korisnike Centra na polineuropatiju.
Edukacija je sprovedena prema IDF kurikulumu i prema Preporukama za prevenciju tipa 2 dijabetesa u Evropi koji je izdao Image project ''Take action to prevent diabetes''.

1. www.idf.org/international-education-curriculum 
2. www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/IMAGE%20Toolkit.pdf

 
     
 
 
 
 

Radionice:

 1. Dijabetes, uvodna radionica

 2. Patofiziologija dijabetesa

 3. Promena stila života osoba sa dijabetesom

 4. Terapija dijabetesa

 5. Kardiovaskularne komplikacije dijabetesa

 6. Mikrovaskularne komplikacije dijabetesa

 7. Prevencija dijabetesnog stopala

 8. Dijabetesna ketoacidoza i HOBP

 9. Promena stila života - vežbanje

 10. Dijabetesna retinopatija

 11. Zastupanje osoba sa dijabetesom

 12. Samokontrola osobe sa dijabetesom

 13. Prikaz sopstvene prezentacije o dijabetesnom stopalu

 14. Evaluacija Kampa

Predavanja:

 1. Patofiziologija dijabetesa

 2. Proces promene stila života

 3. Farmakološka terapija dijabetesa

 4. Makrovaskularna bolest

 5. Mikrovaskularne komplikacije dijabetesa

 6. Diabetesna neuropatija Edukacija o stopalima

 7. Brinite o svojim stopalima

 8. Dijabetesna ketoacidoza (DKA) i neketotično hiperosmolarno stanje (NKHO)

 9. Dijabetesna retinopatija

 10. Uloga samokontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa

 
     
 
  Program kampa:
 
  23. januar 24. januar 25. januar 26. januar 27. januar
8.00   Buđenje Buđenje Buđenje Buđenje
8.30-9.30   Doručak Doručak Doručak Doručak
9.30-10.30
predavanje
Smeštaj  Terapija dijabetesa Akutne komplikacije dijabetesa  Zastupanje osoba sa dijabetesom Evaluacija
10.30-11.00   Osveženje Osveženje Osveženje Polazak
za Zaječar
11.00-12.30
vežbanje
Uvodna radionica
 
 
Makrovask komplikacije dijabetesa Vežbe promene stila života Obilazak Stacionara i testiranje  
13.00-14.00 Ručak Ručak Ručak Ručak  
14.00-16.00 Odmor Odmor Odmor Odmor  
16.00-17.00
predavanje
Pato-fiziologija dijabetesa Mikorovask komplikacije dijabetesa Retinopatija Samokontrola  
17.00-17.30 Osveženje Osveženje Osveženje Osveženje  
17.30-19.00
vežbanje
Promena stila života Prevencija dijabetesnog stopala Program prevencije dijabetesa Prikaz sopstvenih edukativnih prezentacija  
19.00-19.30 Večera Večera Večera Večera  
19.30-23.00 Spa program Spa program Spa program Spa program  
23.00 Počinak Počinak Počinak Počinak  
 
         
     
 
     


 


 

 
 

 

 


 
 
       
         
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend