Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Uvođenje insulinske terapije u Zaječaru tokom 2009. i 2010. godine i jednogodišnje praćenje

Miodrag Đorđević , Miomirka Vasković, Maja Pajkić
Zdravstveni centar ‘’Zaječar’’

Tokom 2009. godine 187 osoba započelo je insulinsku terapiju a 2010. godini 162 osobe. Što se tiče ukupnog obuhvata insulinske terapije, 2009. godine, od 3152 osobe koje su imale aktivan karton, 1210 osoba lečila se insulinom a u 2010. od 3430 osoba, insulinom su se lečile 1304 osobe.

Istraživanje je dizajnirano da se prikaže broj građana Zaječara kojima se tokom jedne godine uvede insulinska terapija i utvrdi njihov terapijski status godinu dana posle započinjanja terapije. Praćen je dvogodišnji perid.
Prospektivno je praćena grupa osoba sa dijabetesom kojima je uvedna insulinska terapija . Podaci o terapiji, beleženi u papirni i elektroniski karton sDiabNet baze podataka.

 
Pogledajte još i:
 
       
     

U više od 40% slučajeva insulin je uveden odmah po dijagnozi.Insulinska terapije najčešće je uvedena kao intenzivirana (4 subkutane doze), tokom 2009, godine 98 osoba a tokom 2010. godine 80 osoba ali je jedva nešto manji broj osoba započeo insulinsku terapiju jednom dozom (tokom 2009. godine 81 osoba a tokom 2010. godine 71 osoba). Dvema dozama terapija je započela 2009. godine kod 8 osoba a 2010. godine kod 11 osoba. Intenziviranom terapijom započinjala je insulinska terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa ili kod ispoljenih komplikacija na dijagnozi. Jednom dozom započinje se terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa kod kojih oralna terapija više nije efikasna.
U grupi osoba kojima je terapija započela jednom dozom, terapija je započeta minimalnim dozama koje su zatim po potrebi povećavane. Najčešća doza kojom je terapija započinjana bila je 8 jedinica pre spavanja bez obroka (prosečno, 8,72 i.j u 2009. godini a 9,06 i.j. u 2010. godini) a posle godinu dana doza bi bila nešto manje od 25 jedinica prosečno (24,66 i.j. u 2009. godini a 23, i.j. u 2010. godini).
Godinu dana posle započinjanja insulinske terapije jednom dozom insulina, najveći broj osoba ostao je na jednoj dozi (36 u grupi od 2009. godine a 23 u grupi od 2010. godine). Na dve doze (bilo tako što je uz noćnu dozu dodata jutarnja doza fiksne kombinacije ili tako što su osobe prevedene na dve doze fiksne kombinacije) u grupi od 2009. godine prevedeno je 36 osoba a u grupi od 2010. godine prevedene su 23 osobe. Tri doze imala je samo jedna osoba a na intenziviranu terapiju u grupi iz 2009. godine prevedeno je 20 osoba a u grupi iz 2010. godine, 17 osoba. Kod 4 osobe insulinska terapija je isključena i u grupi od 2009. i grupi od 2010. godine a za dve, odnosno šest osoba nije bilo podataka.
U grupi koja je lečenje insulinom započela sa dve doze insulina, 2009. godine prosečna doza na početku lečenja bila je 20 I.j. a posle godinu dana 32 i.j. dok je u grupi koja je lečenja započela sa 2 doze tokom 2010. godine prosečna doza na početku lečenja bila 23,82 i.j. a posle godinu dana 20,72 i.j.
Posle godinu dana lečenja u grupi iz 2009. godine, na jednu dozu vraćeno je 5 osoba, nastavljena je terapija dvema dozama kod jedne osobe, na tri doze je bila jedna osoba, na 4 doze jedna osoba a preminula je jedna osoba. U grupi kojoj je insulinska terapija započeta 2010. godine, na jednu dozu vraćene su 3 osobe, terapija sa dve doze nastavljena je kod 7 osoba a na četri doze prevedena je jedna osoba.
U grupi koja je lečenje insulinom započela sa četri doze insulina, 2009. godine prosečna doza na početku lečenja bila je 44,06 i.j. a posle godinu dana 40,5 i.j. dok je u grupi koja je lečenja započela sa četri doze tokom 2010. godine prosečna doza na početku lečenja bila 46,01 i.j. a posle godinu dana 34,11 i.j.
Godinu dana posle započinjanja insulinske terapije intenziviranom insulinskom terapijom, najveći broj osoba ostao je na četri doze insulina (78 u grupi od 2009. godine a 50 u grupi od 2010. godine). Na jednu dozu vraćeno je u grupi iz 2009. godine 9 osoba a u grupi iz 2010. godine 7 osoba. Na dve doze u grupi od 2009. godine prevedena je jedna osoba a u grupi od 2010. godine prevedene su 4 osobe. Tri doze imala je samo jedna osoba u svakoj grupi Kod 4 osobe iz grupe iz 2009. godine isključena je insulinska terapija a u grupi iz 2010. godine insulinska terapija isključena je kod 9 osoba. Preminula je jedna osoba u grupi iz 2009. godine a dve osoba u grupi iz 2010. goidne. Podataka nema za 3 osoba iz grupe iz 2009. godine i 7 osoba iz grupe iz 2010. godine.
U grupi osoba kojoj je insulin uveden 2009. godine , posle godinu dana 9 osoba bilo je na insulinskim analozima a u grupi iz 2010. bilo je 11 osoba.
Što se tiče pacijenata koji su posle godinu dana od uvođenja insulinske terapije bili bez insulina, u 2009. godini njih dvoje je bilo u remisiji a dvoje prevedeno na metformin a u 2010. godini u remisiji je bilo šest osoba a troje su prevedeni na metformin.

 

 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend