Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes
u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine

Dijabetesna retinopatija u Zaječaru 2011. godine – Ambulatno praćenje
Prim dr Miodrag Đorđević

U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2011. godine bilo je registrovano 3680 osoba a u ovoj grupi 218 osoba imalo je dijagnostikovanu dijabetesnu retinopatiju. Rano otkrivanje dijabetesne retinopatije, pedantno praćenje i upućivanje na lasersku fotokoagulaciju, godinama se u Zaječaru sprovodi i obuhvat osoba da dijabetesom koje imaju godišnji pregled raste iz godine u godinu. Rano otkrivanje promena na očnom dnu radi se oftalmološkim pregledom pri čemu se u Ambulatni za dijabetes brine o tome da osobe sa dijabetesom na vreme budu upućene i ravnomerno tokom godine raspoređene. Na pregled se ide sa kartonom iz Ambulante za dijabetes tako da oftalmolog ima uvid u terapiju i svoje prethodne preglede.

 
Pogledajte još i:
 
       
     

Slika 1. Tip dijabetesa
Tip 1 dijabetesa ima 18,35% osoba sa dijabetesnom retinopatijom (40 osoba), što ukazuje da je ova komplikacija učestalija u ovog grupi. U celoj grupi osoba sa dijabetesom u Zaječaru, tip 1 dijabetesa ima 8,07% osoba sa tipom 1 dijabetesa.


 

Slika 2. Terapija dijabetesa
U grupi osoba sa dijabetesnom retinopatijom, proporcija osoba koja se leči insulinom znatno je veća nego u grupi svih osoba sa dijabetesom u Zaječaru. Na monoinsulinskoj terapiji je 42,66% osoba (93 osobe) a na kombinaciji insulina i metormina je 43,12% osoba (94 osobe), dok je na terapiji oralnom preparatima 13.3% (29 osoba) a na terapiji samo dijetetskim režimom o,46% (1 osoba).


 


Slika 3. Slepilo
Slepo je 7,8% osoba koje imaju retinopatiju. Inace, u Zaječaru 38 slepih osoba ima dijabetes ali ostala slepila nisu posledica dijabetesne retinopatije. Najcesći uzroci su, glaukom, katarakta, urođena slepila. 

Slika 4. BMI
Normalan indeks telesne mase ima 15,6% osoba (34 osobe), umereno povečan 34,86% (76 osoba) a povišen 38,53% (84 osobe). Ova proporcija je gotovo identična onoj u celoj grupi osoba sa dijabetesom u Zaječaru.


 

Slika 5. Dislipidemija
Hiperlipoproteinemiju ima 27,52% osoba (60 osoba) a nema podataka za 4,59% osoba (10 osoba). Proporcija osoba sa hiperlipoprotenemijom vrlo je slična onoj u celoj grupi osoba sa dijabetesom u Zaječaru (29.81% osoba sa povišenim lipidima). 

Slika 6 . Hipertenzija
Hipertenziju ima 68,81% (150 osoba) osoba sa retinopatijom dok u celoj grupi osoba sa dijabetesom u Zaječaru hipertenziju ima 62,83 ali treba uzeti u obzir da u celoj grupi podatka nema za čak 15,46% osoba. 

Slika 7. Klaudikacije
Klaudikacije ima 8,26% osoba sa retinopatijom (18 osoba)


 

Slika 8. Polineuropatija
Polineuropatiju ima 29,36% osoba sa retinopatijom (64 osobe), nerupoatiju nema 67% osoba (148 osoba) dok podataka nema o 2,75% (6 osoba). Učestalost neuropatije u ovog grupi znatno je veća od one u celoj grupi osoba sa dijabetesom u Zaječaru u kojoj 16,22% ima neuroptaiju (20,79% osoba nema podatak o ovom parametru).


 

Slika 9. Retinopatija
Upit o retinopatiji, daje uvek podatke o osobama koje su pregledane tokom perioda od godinu dana pre upita i kao što se vidi, od 218 osoba sa retinopatijom, tokom poslenjh godinu dana kontrolni pregled imale su 142 osobe. Proliferativnu retinopatiju ima 14 osoba, preproliferativnu 5 osoba a neproliferativnu 123 osobe.


 

Slika 10. Angina pectoris
Anginu pecotris ima 13,5% (29 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru, što je nešto više od proprcije u celoj grupi osoba sa dijabetesom (9,86%) ali je u celoj grupi nepoznat parametar kod 20,68% osoba.


 

Slika 11. Infarkt srca
Infarkt srca imalo je 14,22% osoba sa retinopatijom u Zaječaru što je znatno više nego u celoj grupi osoba sa dijabetesom u kojoj je učestalost infarkta 8,67%, uz 16,06% osoba koje nemaju podatak o ovom parametru.


 

Slika 12. Ishemijska bolest srca
Ishemijsku bolset srca ima 19,27% (42 osobe) osoba sa retinopatijom u Zaječaru, što je slično učastalosti u celoj grupi u kojoj je učestalost 16,85% ali za 17,77% nema podataka o ovom parametru.


 

Slika 13. Moždani udar
Moždani udar imalo je 7,8% (17 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru dok je u celoj grupi učestalost ove komplikacije 5,9% ali uz 16,25% osoba kod kojih ovaj parameter nije poznat.


 

Slika 14. Amputacije iznad skočnog zgloba
Amputacije iznad skočnog zgloba imalo je 3,21% (7 osoba) sa retinopatijom u Zaječaru,


 

Slika 15. Amputacije ispod skočnog zgloba
Amputaciju ispod skočnog zgloba ima 5,96% (13 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru.


 

Slika 16. Akutni ulkus stopala
Akutni ulkus stopala ima 2,75% (6 osoba) osoba sa dijabetesom.


 

Slika 17. Nefropatija
Nefropatiju ima 7,34% (16 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru i to je znatno više od one u celoj grupi osoba sa dijabetesom u kojoj je učestalost 2,58% (uz 22,74% osoba kod kojih ovaj parametar nije definisan).


 

Slika 18. Posturalna hipotenzija
Posturalnu hipotenziju ima 7,43% (16 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru.


 

Slika 19. Srcana slabost
Srčanu slabost ima 11,47% (25 osoba) osoba sa retinopatijom u Zaječaru.


 

Slika 20. Glkolizirani Hb
Glikolizirani hemoglobin je do 2011. godine relativno štedljivo korišćen i određivan je uglavnom kod osoba koje su bile loše regulisane kako bi se dokazala potreba za promenom terapije. Tokom 2011. godine opseg osoba kod kojih je ovaj parameter rađen bio je znatno veći ali je kod jasno, dobro regulisanih osoba i dalje izbegavan. Normalne vrednosti ima 4,59% osoba (10 osoba, manji od 7,5% 8,26% (18 osoba) a povišen 15,14% (10 osoba). Kod 72,02% osoba sa retinopatijomom HbA1c nije određen (157 osoba).


 

Slika 21. Jutarnja glikemija tip 1 dijabetesa
Dobro regulisanu jutarnju glikemiju ima 27,5% (11 osoba) osoba sa tipom 1 dijabetesa.


 

Slika 22. Glikemija posle doručka tip 1 dijabetesa
Dobro regulisanu glikemiju posle obroka ima 45% (18 osoba) osoba sa tipom 1 dijabetesa.


 

Slika 23. Jutarnja glikemija tip 2 dijabetesa
Zadovoljavajuču jutarnju glikemiju ima 14,61% (26 osoba) osoba sa tipom 2 dijabetesa.


 

Slika 24. Glikemija posle doručka tip 2 dijabetesa
Zadovoljavajuću glikemiju posle doručka ima 20,79% (37 osoba) osoba sa tipom 2 dijabetesa.


 

Slika 25. Tip insulinske terapije
Intenziviranom insulinskom terapijom leči se 26,61% (58 osoba) sa retinopatijom u Zaječaru. Ukupno se 187 osoba sa retinopatijom leči insulinom pa kad se sa ovom brojkom uporedi broj na intenziviranoj terapiji proporcija raste na 31,02%. 

 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend