Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Program prevencije dijabetesa
u Zaječaru

Rizik za oboljevanje od dijabetesa građana Zaječara
(testirano Finrisc upitnikom 2009. Godine)


Prim dr Miodrag Đorđević

Tokom edukacije učenika nižih razreda osnovnih škola u Zaječaru, podeljeno je oko 14 000 upitnika za procenu rizika od dijabetesa ali se 500 vratilo nepopunjeno. Oko 13 500 upitnika podeljeno je građanima Zaječara.
Vratilo se kompletno popunjeno 4582 upitnika (34% upotrebljenih upitnika) i 109 nevažećih upitnika (oko 2.3% ukupnog broja popunjenih upitnika).
Formiranjem baze podataka osoba koje su popunile Findrisc upitnik dobijen je broj od 3933 građana. Manji broj upitnika bili su duplikati a veći se odnoso na građane koji nemaju mesto prebivanja u Zaječaru. Sve dalje analzie odnose se na ovaj broj građana.
Broj birača u Zaječaru 19. juna bio je 55 900 (punoletni građani Zaječara) i to znači da je 7.04 % građana Zaječar testirano na rizik od nastanka dijabetesa.

 
Pogledajte još i:
 
         
     


     
         
             
         
             
         
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend