Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Lečenje dijabetesa u Steno diabetes centru – Kopenhagen, Danska

Steno diabetes centar prva je bolnica u Evropi koja je specijalizovana za lečenje dijabetesa. i 3. novembra 2007. godine puni 75 godina rada. 1932. godine vlasnik Nordisk insulinske laboratorije, H.C. Hagedorn, osniva bolnicu za lečenje dijabetesa. Sadašnji Centar nastao je 1991. godine spajanjem Steno memorijalnog centra i bolnice Hvidore.
Dve godine pre toga spojile su se kompanije Nordik i
Novo koje su bile vlasnici ovih klinika u NovoNordisk A/S koja je sada vlasnik Steno diabetes centra.
Ova klinika pokriva oblast Kopenhagena ali se u njoj leče osobe sa dijabetesom i iz drugih delova Danske. Bavi se kako lečenjem dijabetesa, tako i istraživanjem i edukacijom.
Ovde se leče sve osobe starije od 16 godina koje imaju tip 1 dijabetesa kao i veliki broj osoba sa tipom 2 dijabetesa, uglavnom sa novootkrivenim dijabetesom ili komplikacijama. Poliklinika pregleda godišnje oko 5600 osoba.

     
     
 
      Lečenje dijabetesa u Danskoj

U Danskoj, trenutno, oko 300 000 osoba ima dijabetes. Broj osoba sa tipom 1 dijabetesa je stabilan dok broj sa tipom 2 raste i prati svetski trend. Danske zdravstvene vlasti publikovale su 2003. godine izveštaj o ranom otkrivanju, dijagnozi i lečenju dijabetesa tipa 2 (Health Technology Assessment Report). Steno dijabetes centar imao je veliku ulogu u tom procesu kao i u drugim preporukama koje se odnose na prevenciju kasnih komplikacija dijabetesa. 1. januara 2007. godine zdravstveni sistem Danske iz korena se promenio. Dotadašnje okružne bolnice (bilo ih je 26) zamenjene su sa 5 regionalnih zdravstvenih centara. Regioni su preuzeli odgovornost za bolnice, klinike primarne zaštite, specijalizovane zdravstvene klinike i zdravstvenu zaštitu u principu dok su lokalne opštine preuzele su odgovornost za preventivu, javno zdravlje i rehabilitaciju. Steno diabetes centar postao je deo Regiona Kopenhagen.
 
     
      Steno 2 studija

Steno 2 studija, publikovana 2003. godine u New England Journal of Medicine, predstavlja prekretnicu u lečenju tipa 2 dijabetesa i njeni rezultati predstavljaju bazu za optimalno lečenje ovog oboljenja. Steno 2 studija prvo je istraživanje kojim je dokazano da široka intervencija usmerena ka multiplim faktorima rizika dovodi do koristi a nema neželjena dejstva.
Ova studija je ispitivala 160 bolesnika sa tipom 2 dijabetesa i mikroalbuminurijom podeljenih u dve grupe. Jednu grupu nastavili su da leče njihovi lekari opšte medicine standardnom procedurom a druga se lečila intenzivirano u Steno diabetes centru. Ovu terapiju sprovodile su sestre, dijetetičari i doktori kao i instruktori za prekid pušenja i fizičku aktivnost. Fokus je usmeren na promenu ishrane, povećan nivo fizičke aktivnosti (30 minuta 3-5 puta nedeljno), prekid pušenja i farmakološku terapiju (trudeći se da dostignu najambiciozniju ciljnu glikoregulaciju). Studija je pokazala da se, posle 4 godine, bubrežna oboljenja, oboljenja oka i neuropatija redukuju za 50% a posle 8 godina razvoj kardiovaskularnih bolesti i smrtnost smanjuje za 53%.
 
     
     

Model lečenja dijabetesa tipa 2 u Steno dijabetes centru

Model koji je potvrđen Steno 2 studijom rutinski se sada sprovodi u poliklinici Steno diabetes centra i podrazumeva:

 • Skriktnu glikoregulaciju
 • Lečenje mikroalbuminurije
 • Lečenje povišenog krvnog pritiska
 • Lečenje povišenog holesterola
 • Promena načina ishrane uz više povrća i ribe u ishrani
 • Prestanak pušenja
 • Povećanje fizičke aktivnosti

Za sprovođenje ovog programa odgovoran je tim koji se sastoji od sestara, dijetetičara, doktora, podijatra (zdravstveni radnici koji se bave stopalima) i socijalnih radnika. Klinika leči kako novootkrivene bolesnike tako i one koji su već lečeni u Steno dijabetes centru i godišnje ima oko 600 novih bolesnika. Individualizovana terapija traje obično 6-12 meseci i uključuje grupne sesije i kurseve. Lečenje je podeljeno u 4 dela koji su označeni kao A, B, C i D poseta i označava stadijum u kome se bolesnik nalazi. 30-40% osoba sa dijabetesom koje se jave u Steno dijabetes centar postignu HbA1c niži od 6.5% kao i sniženje krvnog pritiska i ukupnog holesterola i LDL holesterola.
 

     
      Šema lečenja dijabetesa tipa 2 u poliklinici Steno diabetes centra

Poseta A
 • Laboratorijske analize i EKG
 • Pregled oka u oftalmološkoj klinici
 • Razgovor sa medicinskom sestrom
 • Donošenje odluke o daljem lečenju i edukaciji. Uobičajeno je da se zakaže 6 poseta, 4 individualne konsultacije i 2 dana kurseva. Grupni kursevi su uobičajeni ali je moguće organizovati i individualni rad u specijalnim situacijama.

Poseta B

 • Razgovor sa medicinskom sestrom kako bi se instrukcije ponovile i obnovile a terapijska šema prilagodila
 • Formiranje medicinskog kartona od strane doktora
 • Razgovor da dijetetičarom, socijalnim radnikom ili podijatrom, ako je to potrebno
 • Dvodnevni kurs koji se bazira na grupnom radu u kome je pažnja posebno posvećena dijabetesu i dijabetesnim komplikacijama, mogućnostima farmokološke terapije i značaju motivacije za promenu stila života, uključujući ishranu, vežbanje, smanjenje telesne težine i prestanak pušenja. Kurseve sprovode medicinske sestre, dijetetičari, sestre koje se bave dijagnostikom i podijatri.

Poseta C

 • Razgovor sa medicinskom sestrom kako bi se instrukcije ponovile i obnovile a terapijska šema prilagodila
 • Kada se stadijumi A, B i C završe osoba se šalje na D nivo ili se ako je to potrebno vraća na nivo C.

Poseta D

 • Uključuje pregled doktora, dijetetičara i medicinske sestre. Posle ovoga većina bolesnika (više od 85%) nastavlja da se kontroliše kod svog lekara opšte medicine a ako je neophodno u poliklinici Steno dijabetes centra (obično ako postoje kasne komplikacije dijabetesa)
   
     
      Poliklinika

Pored glavne poliklinike koja ima oko 25 000 pregleda godišnje, postoje i manje, specijalizovane klinike koje imaju specijalne funkcije.
 • Klinika za trudnoću
 • Klinika za tip 2 dijabetesa
 • Klinika za mlade
 • Klinika za insulinsku pumpu
 • Očna klinika
 • Klinika za fiziološka ispitivanja

Lečenje u opštoj poliklinici obuhvata

 • Preglede na 3-4 meseca (ako se osoba složi sa tim)
 • Detaljni pregled svake druge godine od strane sestre specijalizovane za dijabetes i doktora
 • Konsultaciju dijetetičara kad je to potrebno
 • Screening na dijabetesno oštećenje oka
 • Pregled i lečenje podijatra kad je to potrebno
 • 24-časovne telofonske konsultacije
 • Kućne posete od strane sestre specijalizovane za dijabetes kad je to potrebno
 • Kurs o tipu 2 dijabetesa
 • Kurs o davanju insulina
 • Kurs o pripremanju hrane
 • Obuka za korišćenje glukometra i aparata za merenje krvnog pritiska
 • Laboratorijska i druga funkcionalna dijagnostika

Postoje 3 dijabetološka tima koji rade u poliklinici. Svaki bolesnik dobija svoj tim i uvek se njemu javlja. Svaki tim se sastoji od:

 • 2 konsultanta
 • lekara na stažu ili specijalizaciji
 • medicinskih sestara specijalizovanih za dijabetes
 • kliničkog dijetetičara
 • podijatra
 • laboranta
 • medicinskih sekretarica


Slika 1. Hol poliklinike. Vidi se pult za kojim sede 3 medicinska administratora
koji od bolesnika uzimaju podatke


Slika 2. Ovde se bolesnik priprema za pregled. Meri mu se visina, težina
i drugi potrebni parametri za pregled.
 

     
      Edukacija o pripremanju hrane i dijetama pogodnim sa osobe sa dijabetesom

Jako je važno da osobe sa dijabetesom razumeju šta hrana sadrži i kakav efekat ima na organizam. Takođe je važno da otkriju širok spektar namirnica kako bi prevazišli ograničenja njihovog obrasca ishrane.


Slika 3. Medicinski dijetetičar edukuje osobe sa dijabetesom o pravilnoj ishrani
 

     
     
Slika 4 i slika 5. Zdrava hrana koja se koristi za pripremu obroka
 
     
     

Steno diabetes centar nudi kurseve dijabetesne kuhinje za osobe sa tipom 1 i tipom 2 dijabetesa. Kursevi se pohađaju 2 puta godišnje. Učesnici participiraju cenu namirnica a grupe su limitirane na 10 učesnika. Kada se hrana skuva, uz detaljno razmatranje sastava pojedinih namirnica, veličina porcije odredi se ''modelom tanjira''. Skuvanu hranu svi zajedno pojedu uz diskusiju o mogućnosti da se recept ponovi u kućnim uslovima.

Impresivni rezultati u borbi protiv dijabetesnih komplikacija oka

Steno dijabetes centar započeo je 1988. godine redovne preglede oka (najmanje jednom na 2 godine) svih osoba sa dijabetesom koje se ovom centru jave. Takav postupak smanjio je broj ozbiljnih komplikacija na očima, koje bi mogle uzrokovati slepilo, u Oblasti Kopenhagen sa 60 na 5 godišnje. Retinalnu fotografiju i ispitivanje sprovode specijalno obučene sestre. Ako postoji bilo kakva promena na retinalnoj fotografiji, oftalmolog ustanovi kakav je status retine. Uspostavljena je saradnja sa oftalmolozima okružne bolnice Kopenhagena iz Herlev-a pa isti doktori i utvrđuju poremećaj i pristupaju lečenju u svojoj bolnici. Steno diabetes centar ima oko 4000 oftalmoloških konsultacija godišnje.
Kalkulacije pokazuju da (ne računajući emotivnu cenu) kompletan godišnji preventivni program košta kao dve osobe koje oslepe od dijabetesa.
Osim prevencije oftalmolozi iz Harev-a i Steno diabetes centra uključeni su u istraživanja novih terapijskih mogućnosti. Trenutno je aktuelno istraživanje usmereno ka pronalasku adekvatnog farmakološkog lečenja promena na retini.
 

     
     

Saradnja sa Rigshospitalet (gradska bolnica)

Od 2001. godine Steno dijabetes centar vodi Dijabetološku jedinicu u Rigshospitalet u saradnji sa Endokrinološkim odeljenjem ove bolnice. Ova saradnja znači da oko 1000 bolesnika, koji se prime u dijabetološku jedinicu ove bolnice leči osoblje Steno diabetes centra. Planira se da se ove dve stručne grupe još jače povežu, napr. zajedničkim elektronskim kartonima. Inače, osoblje je formalno zaposleno ili u Steno diabetes centru ili u Rigshospitalet.
 

     
      Jedinica za dijabetes

Ova jedinica ima iste ciljeve i principe lečenja kao i poliklinika Steno diabetes centra.
Bolesnici se primaju na maksimalno 5 dana i jedinica ima 12 kreveta za 24-časovno lečenje i 4 kreveta za dnevnu bolnicu. Tu se bolesnici primaju i kao planirano i u hitnim stanjima. Osoblje čini: dežurni doktor, sestre, socijalni radnik i klinički dijetetičar. Glavni doktor, medicinska sekretarica i socijalni konsultant takođe su povezani sa ovom jedinicom.
Najčešći razlozi za hospitalizaciju su:
 • Novonastali dijabetes
 • Acidoza
 • Započinjanje insulinske terapije noćnom dozom
 • Ulceracije stopala
 • Kontrola i prilagođavanje terapije
 • Hipoglikemije

Cilj hospitalizacije je najčešće optimizacija glikoregulacije i samim tim poboljšanje kvaliteta života i prevencija nastanka kasnih komplikacija dijabetesa. Da bi se ovi ciljevi postigli:

 • Utvrđuje se status komplikacija kod pojedinačnog bolesnika
 • Optimizuje se samokontrola dijabetesa
 • Motiviše se bolesnik da postavi sopstvene ciljeve lečenja
 • Utvrđuje se znanje bolesnika o dijabetesu i potreba za edukacijom
 • Timski se kreira plan hospitalnog lečenja za svakog bolesnika
 • Omogućava se edukacija kako grupna tako i pojedinačna kako bi se bolesnik što efikasnije nosio sa svojim oboljenjem


Slika 6. Autor teksta sedi za radnim stolom Hansa Kristiana Hagedorna,
osnivača Steno centra.

     
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend