Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   
15. novembar 2006,
Savremena terapija šećerne bolesti


Predavanje povodom svetskog Dana dijabetesa održano 15. novembara 2006.
Prim mr sc dr med Miodrag Ž. Đorđević
Svečana sala Opštine Zaječar
     
         
      Broj obolelih od dijabetesa poprima pravu epidemiju. Širom sveta, oko 230 miliona osoba ima dijabetes a procenjuje se da će 2025. godine oko 333 miliona osoba imati dijabetes.      
           
             
  Diabetes mellitus   Metaboličko stanje koje se karakteriše povišenim vrednostima glukoze u cirkulaciji kao posledica oštećenja insulinske sekrecije, dejstva insulina ili oba defekta. Hronična hiperglikemija kod dijabetesa povezana je sa pojavom kasnih komplikacija posebno na očima, bubrezima, živcima a predstavljaju povišen rizik za nastanak kardiovaskularnih oboljenja.      
             
  Dijabetes povećava rizik
za nastanak mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija
 


 
     
  Dijagnoza dijabetesa   Normalnom glikemijom smatra se pre obroka glikemija manja od 5,6 ili dva sata posle OGTT-a sa 75g glukoze manja od 7,8. Dijabetesom smatra se jutarnja glikemija (dva puta određena) veća od 7,0 ili 2 sata posle OGTT-a veća od 11,1.      
           
  Klasifikacija dijabetesa   • Tip 1 dijabetesa
– Destrukcija beta ćelija
– Obično autoimuna bolest
• Tip 2 dijabetesa
– Insulinska rezistencija
– Defekt u sekreciji insulina
• Gestacioni dijabetes
• Oštećena tolerancija na glukozu
 
     
  Ciljne vrednosti
glikemijije i HbAac
  U terapiji dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije i HbA1c a u skladu sa sledećim kriterijumima
 
  nizak vaskularni rizik makro
vaskularni rizik
mikro vaskularni rizik
HbA1c (%) < 6,5 > 6,5 > 7,0
 
glikemija preprandijalno < 5,5 > 5,5 > 6,0
glikemija postprandijalno < 7,5 > 7,5 > 9,0

 

     
  Smanjivanje rizika od pojave i razvoja komplikacija (tip 1)   Za razliku od konvencionalne terapije, intenzivirana terapija smanjuje rizik za nastanak i razvoj mikrovaskularnih komplikacija. DCCT studija pokazala je 63% manje retinopatije, 54% manje nefropatije i 60% manje neuropatije u grupi lečenoj intenziviranom terapijom
 
     
  Smanjivanje rizika od pojave i razvoja komplikacija (tip 2)   Kumamoto studija pokazala je da intenzivirana terapija smanjuje rizik od pogoršanja retinopatije za 67% a nefropatije za 70%
UKPDS studija pokazala je da smanjenjem HbA1c za 1% smanjuje rizik od
• Bilo kog događaja vezanog za dijabetes za 21%
• Smrt povezanu sa dijabetesom za 21%
• Svih uzroka smrti za 14%
• Infarkta za 14%
• Šloga za 12%
• Periferne vaskularne bolesti za 43%
• Mikrovaskularne bolesti za 37%
• Operacije katarakte za 19%
 
     
  Dijabetes
još uvek nije dobro kontrolisan
  Samo 37% obolelih od dijabetesa postiže terapijske ciljeve (NHANES 1999-2000)
Bez obzira na primenjenu terapiju glikoregulacija se vremenom pogoršava
 
     
  Šta je tip 1 dijabetesa    – Aktuelna definicija
• Metaboličko oboljenje koje se karakteriše hiperglikemijom a nastaje usled neadekvatne sekrecije insulina
– Dva glavna patogenetska procesa
• Progresivni pad funkcije beta ćelija pankreasnih ostrvaca usled njihove destrukcije
• Oboljenje je obično autoimune prirode
 
     
  Insulinski analozi   • Kratkodelujući
– insulin aspart (NovoRapid)
– insulin lispro

• Srednjedelujući
– insulin glargin (Lantus)
– insulin detemir (Levimir)

• Kombinovano dejstvo
– bifazni aspart insulin (NovoMix 30)
 
     
  Šta je tip 2 dijabetesa   – Aktuelna definicija
• Metaboličko oboljenje koje se karakteriše hiperglikemijom a nastaje kombinacijom neosetljivosti na dejtvo insulina i neadekvatne sekrecije insulina
– Dva glavna patogenetska procesa
• Progresivni pad funkcije pankreasnih ostrvaca
(↓ pad insulinske sekrecije i neadekvatno suprimirana sekrecija glukagona)
• Oštećen tkivni odgovor na dejstvo insulina (insulinska rezistencija)
     
           
  Terapija tipa 2 dijabetesa  
 
     
  Prihvatanje zdravog stila života   1. Postići ciljne vrednosti glikemije, lipidemije i krvnog pritiska
2. Smanjivanje prekomerne težine
3. Usmeriti pažnju na izbor hrane, raspored obroka i smanjivanje ukupnog kalorijskog unosa
4. Redovno vežbanje
5. Promena načina života
 
     
  Faramakoterapia tipa 2 dijabetesa   • Jedan lek smanjiće
– HbA1c za 1.5% - 2%
– Jutarnju glikemiju za 2,2 – 3,3 mmol/l
• Ne menjati jedan lek drugim kad izostane efekat, dodati drugi
 
     
  Mehanizam dejstva tableta   • Smanjivanje insulinske rezistencije
• Stimulacija endogene insulinske sekrecije
• Odlaganje apsorpcije ugljenih hidrata
     
           
  Lekovi koji smanjuju insulinskju rezistenciju   Bigvanidi – Metformin
• Smanjuju stvaranje glukoze u jetri a takođe poboljšavaju periferno iskorišćavanje glukoze
• Smanjuju HbA1c za 1,5% - 2%
• Doziraju se 2-3 puta na dan
• Kontraindikacije: bubrežna, jetrena i srčana slabost, metaboličke acidoze i alkoholizam
Tiazolidindioni – Roseglitazon i Prioglitazon
• Pojačavaju osetljivost na insulin u mišićnom i masnom tkivu i smanjuju produkciju glukoze u jetri
• Dejstvo zavisi od prisustva egzogenog ili endogenog insulina i insulinske rezistencije
• Smanjuju HbA1c za 0,5% - 1,3%
• Doziraju se 2 puta dnevno
• Retko rastu enzimi jetre ali je praćenje neophodno
 
     
  Stimulatori sekrecije insulina   Sulfonilureje, metiglinidi
• Povećavaju bazalni ili postprandijalni nivo insulina
• Dejstvo zavisi od funkcionalne beta ćelije
• Smanjuju HbA1c za 1% - 2%
• Doziranje
– Sulfonilureje 1-2 na dan
– Meglitinidi 3-4 puta na dan
 
     
  Inhibitori alfa glikozidaze   Akarboza, Miglitol
• Odlažu resorpciju ugljenih hidrata i smanjuju postprandijalnu glikemiju bez povećanja nivoa insulina
• Imaju minimalni efekat na glikemiju pre obroka
• Smanjuju HbA1c za 0,5% - 1%
• Doziraju se 3-4 puta na dan
 
     
  Glavna neželjena dejstva oralnih sredstava  
Metformin Gastrointestinalni efekti (mučnina, proliv)
Sulfonilureja, metiglinidi Hipoglikemija, porast telesne težine, hiperinsulinemija
Tiazolidindioni Porast telesne težine. Hepatotoksičnost, srčana slabost
Inhibitori alfaglukozidaze Gastrointestinalni efekti (vetrovi, proliv)

 

     
  Rano uvođenje insulinske terapije savremen je pristup lečenju tipa 2 dijabetesa  
 
     
  Kombinacija insulina i tableta   Noćna doza insulina uz standardnu oralnu terapiju
• Korisna kada je jutarnja glikemija najviša glikemija pre obroka
• Suprimira ranu jutarnju produkciju glukoze iz jetre
• Omogućava prirodni milje insulinske sekrecije
• Obično dovodi do manjeg porasta telesne težine
• Može odložiti insulinsku terapiju u punoj dozi
• Ako se ne postigne regulacija započeti punu insulinsku terapiju

Raste primena kombinovane terapije
 
  % bolesnika lečenih kombinovanom terapijom
1990. 8%
1996. 22%
2001. 39%

 

     
  Inhalatorni insulini   Registruju se 2006. godine i u SAD i u Evropskoj uniji. Njihova upotreba još uvek nije raširena a u našoj zemlji još nisu registrovani      
     
 
     
  Novi koncepti u lečenju dijabetesa   Terapija povezana sa inkretinima
• GLP-1 analozi
– Exenatide
– liraglutide
• DPP-4 inhibitori
– sitagliptin
– vildagliptin
Ideja za ovaj tip terapije proistekao je iz istraživanja jedne vrste otrovnih američkih guštera Gila Monster koji jedu 4 puta godišnje. Kada gladuju potpuno suprimiraju izlučivanje insulina. Kada jedu inkretinima koji se luče u pljuvački aktiviraju endokrini pankreas
     
           
  Dejstvo inkretina
kod zdravih osoba
i osoba sa dijabetesom
 
     
  Razlike GLP-1 mimetika i DPP-4 inhibitora  
osobine/efekti inkretin mimetici DPP-4 inhibitori
isključivo preko GLP-1 da verovano ne
isključivo
restitucija insulinske sekrecije (druga faza) da (exenatide) nije ispitivano
hipoglikemija ne ne
očuvana kontraregulatorna funkcija glukagona kod hipo da nije ispitivano
inhibicija želudačnog pražnjenja da neznatno
efekat na telesnu težinu gubitak TT nema efekta
neželjeni efekti mučnina nisu zapaženi
uzimanje leka subkutana injekcija peroralno
     
               
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend